Elektrikáři v Cehnicích

Po obnovení praktické výuky začala skupina elektrikářů pod vedením mistra OV  Milana Kozáka pracovat na zakázce v Cehnicích. Jedná se o kompletní elektroinstalaci objektu.
Výuka touto formou přiblíží nejlépe žákům jejich studijní obor.
Součástí výuky oboru elektrikář je také slaboproud, kde se žáci naučí

O tento obor je na naší škole velký zájem a hodně absolventů pokračuje na maturitních oborech školy.
 
M. Kozák, Mgr. M. Oberpfalzer

Sdílet