Elektrikář

Absolvent se uplatní při výkonu povolání

 • elektrikář,
 • mechanik elektronických nebo elektrotechnických zařízení,
 • mechanik měřících, regulačních a automatizačních zařízení,
 • elektromechanik – opravář elektrických spotřebičů,
 • provozní elektrikář slaboproudých zařízení,
 • autoelektrikář.

a v celé řadě dalších zaměření, které má škola možnost ve vzdělávacích cyklech realizovat s ohledem na požadavky trhu práce.

Po zvýšení kvalifikace může zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků. Může se uplatnit v samostatném podnikání v oblasti montáže, údržby, oprav a revize elektrických zařízení.

Praktická výuka se po týdnu střídá s teoretickou výukou. Odborný výcvik vykonávají žáci v moderně vybavených školních dílnách a ve třetím ročníku též na pracovištích různých firem.

Kód oboru 26-51-H/01

Stipendium
Žákům je poskytováno stipendium přímo od firem, v nichž budou žáci vykonávat praktickou část výuky a po vyučení v nich budou mít zajištěno zaměstnání.

Zakončení studia
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která má tři samostatné zkoušky:

 •  písemnou
 •  praktickou
 •  ústní.

Úspěšný absolvent získá výuční list.

Možnosti dalšího studia
Absolvent učebního oboru může pokračovat přímo na naší škole v nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání, které je zaměřeno na přípravu pro podnikatelskou činnost, vedení živnosti a je zakončeno maturitní zkouškou. Toto studium je denní (trvá 2 roky) nebo dálkové (trvá 3 roky).

Učební plán

Ukázka prací

 • B a K Písek
  B a K Písek
  Firma dodává elektromateriál naší škole, je zde zřízeno provozní pracoviště naší školy.
  Absolventi naší školy zde mají možnost po skončení studia najít zaměstnání.
 • Skupina ČEZ
  Skupina ČEZ
  Partner školy

Další partneři

AISIN Písek
AUTOMA CZ s.r.o.
ČZ a.s. Strakonice
Dřevostroj Čkyně
Dura Blatná
Dura Strakonice
EATON Elektrotechnika, s.r.o.
EC servis Jiří Klika
Elektro Sládek Horažďovice
Elektrostav Strakonice
EM Polar Blatná
Faurecia Písek 
Faurecia Plzeň, s.r.o.
HEYCO WERK ČR s.r.o.
RHODE-SCHWARZ
SAK s.r.o. Vimperk
SG stroj. Sušice
SNOP Písek
STS Prachatice
STTRANS Strakonice ČSAD