Exkurze v Bondioli & Pavesi – závod OM Protivín

Žáci ze 4. ročníku  oboru Strojírenství byli  seznámeni s výrobou ozubených kol frézováním, obrážení a protahováním. Byl jim vysvětlena výběr technologie s ohledem na požadovanou přesnost, drsnost povrchu a počet kusů. Viděli jsme i broušení ozubených a vždy jsme byli upozorněni na výrobek před a po dané technologii, aby viděli žáci viditelný rozdíl.

Žáci viděli plně automatizovaná pracoviště, kde mohl jeden člověk obsluhovat i několik strojů souběžně. Firma používá velké množství přípravků, které jsme si mohli důkladně prohlédnout.

Navštívili jsme i měrové středisko, kde byl 3D měřící přístroj a byli jsme upozorňováni na nástěnky s politikou kvality, údržbou jednotlivých pracovišť a zmetkovitostí.

Po výrobě ozubených kol jsme navštívili montáž převodovek, kde jsme byli upozorněni na promítání montážního postupu na obrazovkách a viděli řadu montážních přípravků, pro správnou polohu součástí při montáži.

Sdílet