Barmanský kurz

Na naší škole máme ve školním vzdělávacím programu zakomponován barmanský kurz, který poskytujeme našim žákům Kuchař - číšník  umožňujeme žákům u nás skládat barmanský kurz zcela zdarma.

Pět dnů v rozsahu 40 hodin výuky a tréninku prožili účastníci flair barmanského kurzu, který se uskutečnil ve školním baru.

Dopoledne žáci absolvovali teoretickou přípravu o používání různých surovin, pravidlech přípravy, inventáři a všem, co by začínající barmani, měli znát. Po obědě následovala praktická část, ve které si účastníci osvojili správnou techniku přípravy míchaných nápojů, včetně jejich servisu a degustace.

Žáci po absolvování kurzu obdrželi certifikát akreditovaný MŠMT ČR.

Sdílet