Kuchař - číšník

Absolvent tohoto oboru se uplatní při výkonu povolání kuchař i číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech.

Během výuky se budoucí číšníci seznámí s přípravou a organizací slavnostních hostin

Na naší škole žákům oboru kuchař - číšník poskytujeme zcela zdarma barmanský kurz

Po získání dostatečné praxe v oboru je žák připraven i na soukromé podnikání v pohostinství, jelikož

 • bude znát techniku obsluhy,
 • sestaví nabídkové listy služeb a realizuje jejich odbyt,
 • je schopen provádět vyúčtování,
 • samostatně připravovuje nápoje, pokrmy teplé a studené kuchyně,
 • zná způsoby správného skladování potravin a nápojů,
 • se naučí jednat profesionálně a komunikovat se zákazníkem i v cizím jazyce.

 

Kód oboru 65-51-H/01

Kuchařinka je jasná volba - spot Jihočeské televize

 

Učební plán

Zakončení studia
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která má tři samostatné zkoušky:
• písemnou,
• praktickou,
• ústní.

Možnosti dalšího studia
Absolvent učebního oboru může pokračovat přímo na naší škole v nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání, které je zaměřeno na přípravu pro podnikatelskou činnost, vedení živnosti a je zakončeno maturitní zkouškou. 
Toto studium je denní (trvá 2 roky) nebo dálkové (trvá 3 roky).

 • GASTRO Plus
  GASTRO Plus
  Partner školy