Aranžér / aranžérka

Uplatnění absolventa v těchto službách

  • výzdoba interiérů za účelem akcí,
  • tvorba reklamní cedule  a polepů aut  reklamou,
  • navrhování firemního loga  a zhotovení vizitek,
  • potisk triček.

Kód oboru 66-52-H/01 

Učební plán

Zakončení studia
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která má tři samostatné zkoušky:
• písemnou,
• praktickou,
• ústní.

Možnosti dalšího studia
Absolvent učebního oboru může pokračovat přímo na naší škole v nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání, které je zaměřeno na přípravu pro podnikatelskou činnost, vedení živnosti a je zakončeno maturitní zkouškou. 
Toto studium je denní (trvá 2 roky) nebo dálkové (trvá 3 roky).

Ukázky závěrečný práci