Automechanik

mechanik opravář motorových vozidel

Chcete se uplatnit

  • ve značkových servisech při opravárenských činnostech,
  • při diagnostikování závad,
  • ve stanicích technické kontroly (STK), 
  • jako profesionální řidiči osobních i nákladních vozidel,
  • v provozech se strojírenskou výrobou?

Toto vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Součástí studia je získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Praktická výuka se po týdnu střídá s teoretickou výukou. Odborný výcvik vykonávají žáci v moderně vybavených školních dílnách a ve třetím ročníku též na pracovištích značkových servisů.

Kód oboru 23-68-H/01

Zakončení studia
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která má tři samostatné zkoušky:
• písemnou,
• praktickou,
• ústní.

Po zvýšení kvalifikace můžete zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků (např. přejímacího technika). Může se též uplatnit v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství.

Možnosti dalšího studia

Další možností je též na naší škole pokračovat od druhého ročníku na čtyřletém maturitním oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a získat maturitní zkoušku s technickým zaměřením.

Absolvent učebního oboru může pokračovat přímo na naší škole v nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání, které je zaměřeno na přípravu pro podnikatelskou činnost, vedení živnosti a je zakončeno maturitní zkouškou. 
Toto studium je denní (trvá 2 roky) nebo dálkové (trvá 3 roky).

 

Učební plán

Partneři

Partneři oboru

AGROM Milisterfer 
Auto Hazuka                       
AUTO JAMRA spol. s r.o.
AUTO JAMRA spol. s r.o. Peugeot IC WEST Plzeň, Rokry s.r.o. 
Auto Kalný Strakonice
AUTO KN Volyně 
Auto Strakonice - VW
Auto Sulán
Auto Ševčík Prachatice
Auto Ševčík Strakonice
Auto Ševčík Vimperk
Auto Ševčík Vodňany
Auto Škoda Strakonice
Auto Winkler Písek
Autodílna Kubička
Avia Hronek                 
ČZ - doprava 
FORD Volyně, 
HS Auto Staněk s.r.o.
Hyundai-Fischer CZ s.r.o.
TOYOTA Dolák Písek