Stravování, ubytování, inkasa

Stravování, ubytování, inkasa -žáci

Vzhledem k dalšímu vývoji zdravotních opatřeních nebude v měsíci březnu prováděno inkaso za obědy ani za ubytování. Žáci mají automaticky veškerou stravu odhlášenou. Pokud bude rozhodnuto o obnovení výuky ve školách, bude provedeno mimořádné inkaso. V případě ubytovaných bude za březen vyúčtován podíl částky za ubytování ve výši ¼ částky za březen 2020 (DM Plánkova 275 Kč, DM Zvolenská 250 Kč). V případě obnovení ubytování se provede mimořádné inkaso.

Stravování – zaměstnanci

Vzhledem k současnému vývoji budou zrušené veškeré objednávky jídla zaměstnanců do 24. 3. 2020. O dalším vývoji budete informováni na webových stránkách školy, svým nadřízeným nebo v systému Edookit. 

Stravování – cizí strávníci

Vzhledem k uzavření školních jídelen pro veřejnost bude veškerá objednaná strava zrušena do odvolání. V případě obnovení provozu bude nutné provést opětovné objednávky stravy.

 Vedení VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice

Sdílet