Aktuální informace pro žáky

Zahájení konzultací pro končící ročníky

 Od  11.05.2020 do odvolání jsou zahájeny individuální konzultace pro žáky a studenty  maturitních ročníků a pro žáky konající závěrečné zkoušky. Nejedná se o klasickou výuku, ale o konzultace k maturitním a závěrečných zkouškám.

Režim docházky žáků do školy bude vycházet z instrukcí MŠMT ze dne 30.04.2020 „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020“. 

Konzultace budou probíhat následovně

Pro žáky SPŠ

Konzultace pro žáky maturitních ročníků budou zahájeny v pondělí 11. 05. 2020 od 8.00 hod (viz informace o rozvrhu v Edookitu).

Pro žáky SOŠ
Konzultace pro žáky budou zahájeny v pondělí 11. 05. 2020 od 8.00 hod:

 • 2 PO – učebna č. 1
 • 3 OZM učebna č. 12 – obráběči kovů
 • 3 OZM učebna č. 19 - zámečníci           
 • dílny v Tovární ulici – budou otevřeny ke konzultaci k závěrečným zkouškám v pondělí 11. 05. 2020 od 7.00 hod  do 15 hod (konzultace kopírují režim výuky sudý a lichý týden). Konzultace je možno domluvit mailem v systému EDOOKIT. Dále telefonicky:
  • p. Fleissig +420 731 494 575,
  • p. Košatka +420 602 319 110,
  • p. Hanzlík +420 720 265 197,
  • p. Roučka +420 606 243 303.

Službové obory

Konzultační hodiny pro třetí ročníky učebních oborů na odborném výcviku od 11. 5. 2020.

 • Obor Kuchař – číšník
  Nástup před školní jídelnou dne 11. 5. 2020 v 8:00.
  Bližší Informace týkající se nástupů na konzultace a rozdělení  žáků do jednotlivých skupin jsou uvedeny na Edookitu
 • Obor Aranžér
  Nástup před aranžérskou dílnou dne 11. 5. 2020 v 8:00.
  Bližší Informace týkající se nástupů na konzultace a rozdělení  žáků do jednotlivých skupin jsou uvedeny na Edookitu.
 • Obor Kadeřník
  Nástup žáků na jednotlivá pracoviště Zvolenská a Tovární vždy před kadeřnictvím dne 11. 5. 2020 v 8:00.
  Bližší Informace týkající se nástupů na konzultace a rozdělení  žáků do jednotlivých skupin jsou uvedeny na Edookitu.

 

21. 4. 2020
Do konce školního roku 2019/20 nebude škola zajišťovat žákům ubytování a stravování. Vyzvednutí osobních věcí z domovů mládeže můžete po telefonické domluvě s paní Dunovskou +420 777 175 660 (zástupce ředitele pro DM).

 

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

Přerušení výuky a provozu školy

 23.03.2020

Informace pro zaměstnance VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice – do 31. 3. 2020 platí stejné opatření jako v předcházejícím týdnu (on-line výuka, práce z domova, …). Případné upřesnění, mimořádné postupy je nutné řešit s přímým nadřízeným.“

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodl ředitel Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 uzavření budovy školy od 10. března, 18 hodin, do odvolání.

Žákům a studentům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy. Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci se řídí až do odvolání pokyny vedení školy a jsou povinni informovat se minimálně jedenkrát denně prostřednictvím svých osobních mailů o aktuální situaci na pracovišti.

Vyučující jsou povinni až do odvolání poskytovat žákům a studentům studijní materiály, studijní opory a domácí úkoly prostřednictvím programu Edookit nebo předem dohodnutých forem internetového spojení. Zaslané studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu a žáci a studenti musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.

Dne 10. 03. 2020
Ing . Miloslav Pileček
ředitel školy, v. r.

Stravování od 1. 6. 2020
29. 5. 2020
Stravování od 1. 6. 2020
Přerušen provoz kadeřnictví
6. 5. 2020
Přerušen provoz kadeřnictví
MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE?
23. 3. 2020
MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE?
Stravování, ubytování, inkasa
16. 3. 2020
Stravování, ubytování, inkasa
Uzavření školních jídelen pro veřejnost
14. 3. 2020
Uzavření školních jídelen pro veřejnost
Přípravné kurzy
10. 3. 2020
Přípravné kurzy