Stravování od 1. 6. 2020

Od 1. 6. 2020 umožňujeme stravování cizích strávníků ve školních jídelnách školy (konzumace v jídelně nebo odnos v jídlonosiči). Odběr stravy bude možný v čase od 12:00 do 13:00. Přístup do jídelny je možný pouze s rouškou. Odložení roušky je možné po dobu konzumace jídla. Před vstupem do jídelny je strávník povinen použít bezoplachovou dezinfekci na ruce. V jídelně je nutné dodržovat pokyny personálu a respektovat minimální odstup 2 metry. Dobíjení kont provádějte bezhotovostním převodem, v mimořádných případech je možné složit hotovost na pokladně školy ve Zvolenské ulici.

 

Děkujeme za respektování aktuálních opatření

 

Vedení VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice

Sdílet