Aktuální informace

DISTANČNÍ VÝUKA OD 4. 1. 2020

Podle platného 5. stupně opatření PES pro školství přecházejí všechny třídy od pondělí 4. 1. 2021 na distanční výuku. 

V době distanční výuky mají studenti nárok na oběd ve školní jídelně formou odběru výdejním okénkem.  Obědy je nutné si přihlásit. 

 

 

 

Schůzky rodičů - 24. - 25. listopadu 2020

Vzhledem k protiepidemiologickému opatření se ruší třídní schůzky. Proto jsme pro  rodiče připravili možnost konzultovat studijní výsledky během školního roku.

Podívejte se na

 

Informace k návratu do školy od středy 25. 11. 2020

Žáci SOŠ

 • Teoretická výuka - od středy 25.11.2020 (sudý týden) přecházejí z distanční výuky na výuku prezenční třídy:
  4MS učebna 12, 2PO učebna 2, 3ArE učebna 14, 3KČVT učebna 21, 3OKN učebna 19 (výuka bude probíhat dle platného rozvrhu).
 • Praktické vyučování - rovněž začíná ve středu 25.11.2020 a týká se tříd mající v sudém týdnu odborný výcvik
  (1ArVT, 1E, 1KČ, 1OZmN, 2E, 2MS, 2OZmNZ, 3AZ, 3KD).
 • Žáci vykovávající praxi ve firmách se individuálně domluví na svých pracovištích ohledně nástupu.
 • V distanční výuce pokračují 1AZ, 1KD, 1MS, 1PO, 2ArA, 2KČVT, 2KD, 3MS.

 

 Žáci SPŠ

 •  Od středy 25. 11. 2020 přecházejí z distanční výuky na výuku prezenční třídy 4SA, 4SC, 4OT (výuka bude probíhat dle platného rozvrhu). 
 • Ostatní třídy pokračují v distanční výuce.
   

Na DM je možné přijet v úterý 24.11.2020 večer (večeře není zajištěna).
Žáci mající zájem o stravu, si ji musí od středy 25. 11. 2020 objednat.
Obědy budou zajištěny i v dílnách v Tovární ul.

Roušky jsou povinnou výbavou žáků na prezenční výuce.

 

 

Aktuální informace k fungování školy od 2. 11. 2020 do 20. 11. 2020.

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření se prodlužuje systém fungování školy platný od 14. 10. 2020, tj. teoretická výuka probíhá distančním způsobem, odborný výcvik – praktické vyučování a praktická příprava je zrušena v plném rozsahu, školní jídelny fungují v omezeném provozu, domovy mládeže zůstávají uzavřené.

Vedení školy VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice

Aktuální informace k fungování školy od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020.

Na základě usnesení Vlády ČR se zakazuje ve dnech od 14. 10. 2020 00:00 hod. do 1. 11. 2020 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělání.

Teoretická výuka – probíhá distančně. Povinnost účastnit se distanční výuky je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Všichni žáci si zkontrolují aktuálnost přístupu do systému EdooKit.

Odborný výcvik – praktické vyučování a praktická příprava je zrušena v plném rozsahu.

Domovy mládeže jsou uzavřeny. Žáci ubytovaní v domově mládeže Plánkova si ve dnech od 14. 10. 2020 do 16. 10. 2020 zajistí převzetí osobních věcí ze svých pokojů. Domov mládeže bude přístupný od 8:00 do 12:00. Na žáky ubytované v domově mládeže Zvolenská se povinnost převzetí osobních věcí nevztahuje.

Stravování – objednávky pro žáky středních škol od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 budou zrušeny (obědy i celodenní strava). Stravování ostatní školy (MŠ, ZŠ, PrŠ) bude zajištěno.

Školní jídelna Zvolenská zajišťuje stravování pro zaměstnance a cizí strávníky vč. závozů do podniků. Výdej obědů bude od 11:00 do 13:00.

Školní jídelna v Plánkově ulici stravování pro zaměstnance, MŠ, ZŠ a PrŠ, cizí strávníky. Výdej obědů bude od 11:00 do 13:00.

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny v Plánkově ulici jsou každý pracovní den v době 11:00 – 12:00 v prostorách pro stravování.

Dle nařízení Vlády ČR č. 1021 ze dne 12. 10. 2020  a informace MŠMT ze dne 13.10.2020 je možné cizím strávníkům vydat jídlo ve školní jídelně pouze do jídlonosiče, není možná přímá konzumace jídla ve školní jídelně.

 Vedení školy VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice