Školní kariérové poradenství

Školní kariérový poradce působí jako podpora žáků/studentů škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání i žáků/studentů nadaných a mimořádně nadaných.

Cílem je objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce.

 

Cílová skupina

 • žáci střední školy,
 • studenti vyšší odborné školy.

 

Specifikace činností

 • Doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby.
 • Podpora při hledání a výběru směrů dalšího vzdělávání (termíny podávání přihlášek, odkazy na stránky VOŠ a VŠ, konzultace při vyplňování přihlášek, informace o dnech otevřených dveří VOŠ a VŠ).
 • Příprava na vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování životopisů).
 • Komunikace s rodiči včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče.
 • Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání.
 • Spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách a podpoře při vstupu na trh práce, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.

Informační zdroje

 • Gaudeamus.cz
  Gaudeamus.cz
  Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání.
 • www.vysokeskoly.com
  www.vysokeskoly.com
  Odkazy na DOD, přihlášky a přijímačky na VŠ a VOŠ
 • Vysokeskoly.cz
  Vysokeskoly.cz
  Vyber si z nabídky
  204 vysokých škol.
  SCIO testy nanečisto a různé maturitní otázky.
 • Emiero
  Emiero
  Na jakou práci
  se hodíš?
  Emiero test osobnosti ti to prozradí.
 • První kroky na ÚP
  První kroky na ÚP
  Jak se zaregistrovat na úřadu práce a jaké jsou vaše povinnosti se dočtete zde.
 • Úřad práce
  Úřad práce