Kontakty vyučujících na budově Želivského

Vyučující oboru Obalová technika a Strojírenství

Bc. Černovská Soňa
tel. +420 383 316 108          
cernovska@ssst.cz 
kabinet 302

Mgr. Eignerová Anna
tel. +420 383 316 125          
eignerova@ssst.c z
kabinet 520

Mgr. Fišerová Květa 
tel. +420 383 316 136          
fiserova@ssst.cz  
kabinet 413

Ing. Gerčáková Martina      
tel. +420 774 151 868         
gercakova@ssst.cz 
kabinet 413

Hájek Milan                              
tel. +420 383 316 118
hajek@ssst.cz 
dílny ulice Želivského

Ing. Hanzal Ota                       
tel. +420 383 316 133
hanzal@ssst.cz 
kabinet 319

Ing. Hejpetr Václav
tel. +420 383 316 116         
hejpetr@ssst.cz 
kabinet 202

Mgr. Holín Jan
tel. +420 383 316 139           
holin@ssst.cz  
kabinet 514

Hrachová Stanislava
tel. +420 383 316 123          
hrachova@ssst.cz 
kabinet 421

Mgr. Kalíšková Eva
tel. +420 383 316 122          
kaliskova@ssst.cz 
kabinet 304

Ing. Kašpar Jan
tel. +420 383 316 116          
kaspar@ssst.cz   
kabinet 202

Mgr. Kolesová Jana
tel. +420 383 316 108          
kolesova@ssst.cz 
kabinet 302

Mgr. Koubová Michaela 
tel. +420 730 518 171         
koubova@ssst.cz   
kabinet 402

Ing. Kozáková Marie
tel. +420 383 316 123         
kozakova@ssst.cz 
kabinet 421

Mgr. Kroupová Lenka
tel. +420 383 316 125          
kroupova@ssst.cz 
kabinet 520

Ing. Müllerová Kateřina (vedoucí oboru Obalová technika)
tel. +420 608 841 864          
mullerova@ssst.cz 
kabinet 402

Ing. Opatrný Václav 
tel. +420 383 316 136          
kabinet 413

MUDr. Pavlová Soňa
tel. +420 383 316 137          
pavlova@ssst.cz 
kabinet 502

Petr Josef
tel. +420 383 316 118          
petr@ssst.cz 
Dílny ulice Želivského

Mgr. Petrásková Lenka
tel.  +420 602 651 329          
petraskoval@ssst.cz 
kabinet 302

Ing. Pospíšilová Alena
tel. +420 383 316 137         
pospisilova@ssst.cz 
kabinet 502

Mgr. Pudilová Alena
tel. +420 603 595 613          
pudilova@ssst.cz 
kabinet 304

Mgr. Růžička Václav
tel. +420 383 316 122          
ruzicka@ssst.cz   
kab. 304

Bc. Samec Milan Dis. (vedoucí dílen)
tel. +420 734 232 132          
samec@ssst.cz 
dílny ulice Želivského

Ing. Slanař Václav
tel. +420 383 316 116          
slanar@ssst.cz 
kabinet 202

Ing. Šejvlová Dana (vedoucí oboru Strojírenství)
tel. +420 734 201 805          
sejvlova@ssst.cz 
kab. 319

Mgr. Šperlová Věra
tel. +420 383 316 125          
sperlova@ssst.cz 
kabinet 520

Mgr. Sýkorová Michaela
tel. +420 383 316 137         
sykorova@ssst.cz 
kabinet 502

Mgr. Uher Vladimír
tel. +420 383 316 124          
uher@ssst.cz 
kabinet 224

Ing. Urbanová Dagmar (vedoucí VOŠ)
tel. +420 383 316 134         
urbanova@ssst.cz 
kabinet 402

Mgr. Váchová Ivana
tel. +420 383 316 124          
vachova@ssst.cz 
kabinet. 224

 

Vyučující odborných předmětů oboru Praktická sestra

Mgr. Limpouchová Helena
tel.  +420 383 316 138
kabinet 607

Mgr. Pechová Lenka
tel.  +420 383 316 138
kabinet607

Mgr. Petráková Petra
tel.  +420 383 316 138
kabinet607

Bc. Sklenářová Irena
tel.  +420 383 316 138
kabinet 607