Výrobce textilií

Nový učební obor výrobce textilií podporují textilní firmy ze Strakonic a Písku: Sage Automotive Interiors, Strakonice Fabrics, s.r.o.JITEX Comfort s.r.o.Progress Sportswear s.r.o.KVALITEX, DITA, OTAVAN, MOIRA, MERIKA. 

Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní v textilní a oděvní výrobě na pozicích vyžadující hlubší teoretické znalosti a řemeslné dovednosti v oblasti textilu a oděvnictví. Např. se jedná o zhotovování střihů, šití oděvů, šití bytových textilních doplňků, zhotovování textilií a jejich úpravy.

Kód oboru 31-57-H/01

 

Stipendium
Žákům je poskytováno stipendium po celé tři roky studia z prostředků krajského grantového studijního programu.

Zakončení studia
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která má tři samostatné zkoušky:
• písemnou,
• praktickou,
• ústní.

Možnosti dalšího studia
Absolvent učebního oboru může pokračovat přímo na naší škole v nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání, které je zaměřeno na přípravu pro podnikatelskou činnost, vedení živnosti a je zakončeno maturitní zkouškou.
Toto studium je denní (trvá 2 roky) nebo dálkové (trvá 3 roky).

 • Sage Automotive Interiors, Strakonice Fabrics, s.r.o.
  Sage Automotive Interiors, Strakonice Fabrics, s.r.o.
 • Jitex Comfort s.r.o.
  Jitex Comfort s.r.o.
 • KVALITEX
  KVALITEX
 • Progress Sportswear s.r.o.
  Progress Sportswear s.r.o.
 • MOIRA
  MOIRA
 • OTAVAN
  OTAVAN
 • Dita
  Dita