Obor zedník

Na základě dohody s firmami vykonávají žáci praxe přímo pod vedením instruktorů na stavbách.

Mimo stipendia, která na obor poskytuje KÚ Jihočeského kraje, mají žáci možnost si vydělat až 100 Kč za hodinu. Žáci jsou pak podle docházky a vykonané práce odměňováni na konci týdne. Ti nejlepší dosahují výdělků až 8 000 Kč měsíčně.

Uplatnění absolventa
Absolvent oboru zedník se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov.

Kód oboru 36-67-H/01 

Stipendium
Žákům je poskytováno stipendium po celé tři roky studia z prostředků krajského grantového studijního programu.

Zakončení studia
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která má tři samostatné zkoušky:
• písemnou,
• praktickou,
• ústní.

Možnosti dalšího studia
Absolvent učebního oboru může pokračovat přímo na naší škole v nástavbovém studiu 64-41-L/51 Podnikání, které je zaměřeno na přípravu pro podnikatelskou činnost, vedení živnosti a je zakončeno maturitní zkouškou.
Toto studium je denní (trvá 2 roky) nebo dálkové (trvá 3 roky).

Partneři oboru

Gorstav, stavební spol. sr.o.
Stavby Švec
Prima Strakonice
JV-Bau EU Prachatice
Salvete Strakonice