Český jazyk

Anglický jazyk

Německý jazyk

Matematika

Fyzika

Občanská nauka

Tělesná výchova